Hello,搞搞基金小组的财宝们,
我们小组的达人榜单新鲜出炉啦!
宝宝们可以关注达人、和达人一起讨论基金问题、向达人们提问~
---------------------------------
以下是本小组最有才华的达人们
@麻利二铺____欢迎来撩~
--------------------------------------
以下是本组斑竹,欢迎艾特我们~